Свържете се с нас
 
Вашето име:
Телефон:
Мобилен телефон:
E-mail:
Съобщение:
 
Моля, свържете се с мен
 

Петер Грунд
Управител
моб. +359 (0)88 5329 109

Десислава Христова
Заместник управител
моб. +359 (0)886 769 235

Владислав Вачков
Мениджър производство
моб. +359 (0)887 789 011

Маргарита Йонкова
Мениджър качество
моб. +359 (0)877 862 255