ECOGALVANIC LTD

EcoGalvanic

За нас

Шведско дружество

Екогалваник ЕООД

Екогалваник ЕООД е собственост на Шведско Дружество, намираща се в Източна промишлена зона на гр. Русе. Производствените помещения са разположени на площ от 3000 m2 с възможност за разширяване с още 5000 m2. Ние сме специализирани в предоставянето на безвредни за околната среда, несъдържащи Хром 6+ декоративни и корозоустойчиви покрития на метали. Компанията е подизпълнител на металообработващи фирми, мебелни и автомобилни производители.

Нашата професионална лаборатория

Нашата история

Екогалваник ЕООД

was established in Bulgaria late 2004 as a joint Bulgarian – Swedish company.

Starting of

EU Project

“Технологична модернизация в предприятието“On 09.03.2020 ECOGALVANIC LTD started implementation of a grant agreement № BG16RFOP002-2.040-1294 – “Improvement of the production capacity and strengthening of the export potential of Ecogalvanic LTD”. The contract is under procedure BG16RFOP002-2.040 “Improvement of production capacity in SMEs”, funded by the ERDF through OP “Innovation and Competitiveness” 2014-2020. The project implementation period is 12 months. The main goal of this project proposal is: improvement of the production capacity, automation of the processes and increase of the overall competitiveness of Ecogalvanic LTD, by acquiring an automatic line for zinc-nickel application. The project Improving the production capacity and strengthening the export potential of Ecogalvanic LTD has a total value of BGN 1,029,999.00. Amount of the grant: BGN 720,999.30, of which BGN 612,849.41 European and BGN 108,149.89 national co-financing.

Start of the project: March 9, 2020 End of the project: 09.03.2021

Public invitation for selection of a contractor with subject “Purchase, delivery and commissioning of a line for zinc-nickel application”, in implementation of Project № BG16RFOP002-2.040-1294 – “Improvement of the production capacity and strengthening of the export potential of Ecogalvanic LTD “Funded by the Operational Program” Innovation and Competitiveness ” The bids should be submitted through the UMIS 2020 system by 25.06.2020 inclusive.

Public invitation, documents can be found HERE

PUBLIC INVITATION № 2 FROM 02.07.2020 for selection of a contractor with subject “Purchase, delivery and commissioning of a line for application of zinc-nickel.” In implementation of project № BG16RFOP002-2.040-1294 “Improvement of the production capacity and strengthening of the export potential of Ecogalvanic LTD ”, financed by the Operational Program“ Innovation and Competitiveness ” The bids should be submitted through the UMIS 2020 system by July 10, 2020 inclusive. Public invitation, documents can be found HERE 

EU PROJECT

Starting of

EU Project

“Технологична модернизация в предприятието“
Кратко описание на проекта:
Чрез настоящата инвестиция „Екогалваник“ ЕООД ще бъде технологично модернизирано като придобие нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствения процес и при пълно спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда .
Целта е повишаване ефективността на производствения процес, постигане по-висока производителност и намаляване производствените разходи, което ще направи компанията по-конкурентноспособна и ще допринесе значително за нейния растеж и развитие.
Краен получател: ЕКОГАЛВАНИК ЕООД, гр.Русе
Total value: 664 864.85 BGN, of which  332 432.42 BGN grant funding.
Start of the project: 02 May 2023.
End of the project: 01 May 2024.

Свържете се с нас

Нашите устойчиви на корозия повърхностни обработки на метали

Цинк-никел, киселинен цинк, никел/ никел хром 3+, фосфат

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!